EN

Dairy Hubs në Shqipëri

ADG sh.p.k. (LUFRA) bashkëpunon me Tetra Pak dhe Tetra Laval Food for Development për të krijuar ‘Dairy Hubs’ në Shqipëri.

Nisma fokusohet në zhvillimin e një infrastrukture formale të grumbullimit të qumështit dhe ofrimin e asistencës teknike për fermerët e vegjël të qumështit. Objektivi është që trajnimi i ofruar për fermerët e vegjël t’i ndihmojë ata të rrisin të ardhurat e tyre.

Si një vend kandidat për anëtarësim në BE, Shqipëria duhet të zhvillojë sektorin e saj bujqësor, duke përfshirë prodhimin e qumështit. Qumështi prodhohet kryesisht nga fermerët e vegjël. Madhësia mesatare e fermave të qumështit është 1.7 lopë për fermë dhe rendimentet janë të ulëta me një mesatare prej 3 ton qumësht për lopë në vit sipas IFCN. FAO vlerëson se 45% e qumështit të konsumuar vendas është i papërpunuar, shpesh i shitur si qumësht i pa-pasterizuar direkt në familje. Siguria e ushqimit është një problem pasi qumështi nuk përpunohet dhe paketohet në mënyrë të sigurt, ai prishet shpejt dhe i ekspozon konsumatorët ndaj rreziqeve shëndetësore. Pandemia e COVID-19 ka shkaktuar ndërprerje të mëdha të sistemit ushqimor globalisht dhe fermerët e vegjël janë prekur rëndë. Fermerët e vegjël përbëjnë 42% (360 milion ton) të prodhimit global të qumështit, kështu që disponueshmëria e lëndës së parë po shfaqet si një shqetësim i madh.

Tetra Pak dhe Tetra Laval Food for Development kanë lidhur një marrëveshje për asistencë teknike trevjeçare me përpunuesit e qumështit Agroal & Global Services Sh.p.k. (AGS) dhe Lufra Sh.p.k. (Lufra)  për të krijuar qendrat e para Dairy Hubs në Shqipëri. Nisma fokusohet në zhvillimin e një infrastrukture formale të grumbullimit të qumështit dhe ofrimin e asistencës teknike për fermerët e vegjël të qumështit. Objektivi është që trajnimi i ofruar për fermerët e vegjël t’i ndihmojë ata të rrisin të ardhurat e tyre. Nëpërmjet specialistëve të ekipit të Dary Hub të Tetra Laval Food for Development, ofrohet asistencë teknike për të trajnuar grumbulluesit e qumështit, fermerët dhe palët e interesuara. I gjithë qumështi i prodhuar blihet nga përpunuesit e qumështit, duke siguruar kështu të ardhura të sigurta për fermerët dhe një mundësi për të rritur dhe zhvilluar biznesin e tyre.

Nisma prek më shumë se 3000 fermerë të vegjël, duke i mbështetur ata me trajnime përmes një rrjeti të mirestrukturuar dhe duke u siguruar që qumështi i tyre do të blihet, me kriteret e përmirësuara të cilësisë. ”Lufra ka investuar në qendra të reja ftohjeje për grumbullimin e qumështit dhe ka punësuar staf shtesë dhe veterinerë për të mbështetur fermerët. Furnizimi me qumësht për përpunuesit po rritet dhe cilësia e qumështit po përmirësohet. Pas 16 muajsh, furnizimi me qumësht Lufra është rritur me 41.6%, nga 60 mijë litra në 85 mijë litra në ditë.” – thotë Tetrapak.

 

Rritja e konsumit të qumështit do të jetë nxitës për të krijuar kërkesë për qumësht cilësor nga sektori formal i qumështit në afat të gjatë. Që Shqipëria të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, standardi i prodhimit të qumështit duhet të përmirësohet për të përmbushur standardet e BE-së. Programet afatgjata të propozuara nga Tetrapak ndihmojnë në ndryshimin e zakoneve të konsumit dhe krijojnë kërkesë për produkte qumështi me cilësi të lartë nga sektori formal i qumështit.

 

 

Pikat kryesore:

Projekti po prek më shumë se 3000 fermerë të vegjël të qumështit. Pas 16 muajsh, furnizimi me qumësht i Lufrës është rritur me gati 42%, nga 60 mijë në 85 mijë litra në ditë. Partneriteti përfshin të gjithë zinxhirin e vlerës nga prodhimi i qumështit tek konsumatori. Nisma fokusohet në mbështetjen e fermerëve të vegjël, duke u dhënë atyre të ardhura të sigurta nga prodhimi i qumështit dhe një mundësi për të rritur dhe zhvilluar biznesin e tyre.

 

Të kesh qumësht cilësor fillon nga praktikat e cilësisë së lartë bujqësore dhe veçanërisht lopët e shëndetshme. Prej aty mbledhim qumështin dhe e kthejmë në produktet e konsumueshme të qumështit që të gjithë i njohim dhe i duam. Të gjithë e dimë se lopët e shëndetshme prodhojnë më shumë qumësht dhe me cilësi më të lartë. Pra, fermerët tanë kanë çdo nxitje për t’u kujdesur më shumë për tufën e tyre dhe janë të mbështetur vazhdimisht nga kompania jonë. Kjo është në krye të standardeve të larta për kujdesin ndaj kafshëve, të cilave u përmbahen të gjithë fermerët shqiptarë me të cilët ne bashkëpunojmë. Çdo ditë, në çdo fermë, çdo lopë e vetme monitorohet, mjelet dhe kujdeset sipas nevojës.

Përtej kësaj, kujdesi për lopët tona është shumë i gjerë, duke filluar që nga ushqimi se me çfarë i ushqejnë fermerët tanë e deri tek higjena e lartë. Një faktor i rëndësishëm në prodhimin e qumështit me cilësi të lartë dhe mbajtjen e kafshëve të shëndetshme është një dietë e mirë dhe e ekuilibruar. Fermerët tanë punojnë me ekspertë të ushqyerjes së lopëve, të cilët vlerësojnë vlerat ushqyese të ushqimit të lopës që përdoret në fermë për të siguruar që lopët të gëzojnë një dietë të mirë-ekuilibruar që mbështet nevojat e tyre ushqyese. Gjithashtu, çdo lopë kontrollohet vazhdimisht nga një veteriner profesionist, i cili sigurohet që lopa të jetë në gjendje të shkëlqyer për të prodhuar qumësht.

Çdo ditë sjellim në tryezat tuaja produktet më të shëndetshme të qumështit të freskët, të kontrolluara dhe të përpunuara sipas standarteve bashkëkohore Europiane.

Na ndiqni

Lufra Foods është një kompani ushqimore dhe e pijeve që prodhon dhe shpërndan markat e saj të suksesshme si Lufra, Tido, Tradita, Beneta dhe uji Dukat, ndërsa gjithashtu shpërndan marka të tjera të importuara nga rajoni dhe ndërkombëtarisht.